Érdeklődőknek

Érdeklődőknek

Mindenkinek

Mindenkinek

Portálunk nem csupán a tudománnyal foglalkozó közösség egy szűkebb csoportjának készült. Szeretnénk mindenkinek ajánlani, aki érdeklődik a világ azon jelenségei iránt, amelyek kapcsolatba hozhatók a közösségtudattal, népek, etnikumok, nemzetek létének és életének kérdéseivel, annak világpolitikában is megjelenő mozzanataival. Világhálón közzétett írásainkat ezért itt más alapokon szedjük csokorba:  a kutatásaink által érintett földrajzi tereken át kalauzoljuk a látogatókat. Tudományos jellegű írásaink mellett itt kapnak helyet ismeretterjesztő munkáink abban a reményben, hogy valóban mindenki számára hasznosítható ismereteket közvetítünk olyan kérdésekről, amelyek közvetetten ugyan, de jelen vannak mindennapjainkban, és meghatározzák világban elfoglalt helyünket, kapcsolatrendszereinket, valóságról alkotott képünket.