Projektek

Projektek

Kutatás csapatban

Az etnikai földrajz, illetve a kisebbségkutatás jellegénél fogva interdiszciplináris tudományterület, mely egyszerre igényel szociológiai, szociográfiai, demográfiai, mikrotörténeti háttérismereteket Az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének Etnikai és Vallásföldrajzi Műhelye már megalakulásának kezdetén megfogalmazta, hogy a művelni kívánt (al)diszciplína erősen a tudományok határterületein mozog, így az interdiszciplináris kapcsolatok erősítését is feladatának tekinti. Ennek egyik módja olyan, társadalmi kérdéseket fókuszába állító, elsősorban azok területiségét kutató projektek generálása, amelyek több más társtudomány művelőit is bevonhatják, illetve érdeklődésüket felkelthetik.

A műhelytagok már hosszú évek óta különböző – nemcsak geográfusok, hanem történészek, szociológusok által generált – projekt résztvevői. Jelenleg egy saját ötlettől vezérelt projektet működtetünk, a kutatásba több, nem kifejezetten etnikai földrajzi kutatási területtel foglalkozó, illetve más tudományterület képviselőjét is bevonva.

Eredményeinket itt is közzétesszük, amelyek érintik a hazai és nemzetközi konferencia-előadások rövid összefoglalóit, a kutatás során szervezett workshopok, konferenciák programját is. A kutatás legfontosabb kimenetei azok a tanulmányok, illetve önálló kötetek, amelyekben összegeztük, illetve összegezni fogjuk az elért eredményeket abban a reményben, hogy a téma iránt érdeklődők mellett a döntéshozók is hasznosítják. A Műhely működésének tágabb kerete a tanár-, valamint a tudós utánpótlásképzés színtere, a tudományegyetem, így nem mellékes, hogy az eredmények hogyan jelennek meg oktató munkánkban. Ezért az új ismeretekből, eredményekből összeállt speciálkollégiumok, szakdolgozati és doktori témavezetéseket is a kutatás eredményeinek összefoglalása során ehelyütt tesszük közzé.