Oktatás

Kutatási eredményeink az oktatásban

A projektet az ELTE Etnikai ás Vallásföldrajzi Műhelye koordinálja. Mint egyetemi polgárok fontos feladatunknak tartjuk, hogy kutatócsoportunk tevékenységének eredményeit az oktatásban és a tudós utánpótlásképzésben is hasznosítsuk. Ennek szellemében a kutatási eredmények megjelennek a Műhely által jegyzett egyetemi jegyzetek, illetve a kutatásban résztvevők elődásainak, szemináriumainak, doktori óráinak tematikájában is, valamint a kiírt diploma-, szak- és TDKdolgozatok témájában.

A projekt eredményeire támaszkodó új Msc szemináriumok a 2018/19-es tanévtől

2018/2019 Nacionalizmusok a posztszovjet térségben (nacional18gm)

2019/2020 Nacionalizmusok a posztszovjet térségben (nacional18gm) 

2020/2021 Nacionalizmusok a posztszovjet térségben (nacional18gm)

A szeminárium tananyagában a projekt keretében gyűjtött szakirodalmak segítségével, a már megjelenő eredmények bevonásával történik a térség etnikai hátterű feszültségeinek, és a Szovjetunió felbomlása után születő sajátos nacionalizmusainak feltárása. 

2020/2021 A posztszovjet térség etnikai kisebbségei (posztetnl20gx)

2021/2022 A posztszovjet térség etnikai kisebbségei (posztetnl20gx)

2020/2021 Etnikai térképek Oroszországban és a posztszovjet régióban (etoprl21x)

2021/2022 Etnikai térképek Oroszországban és a posztszovjet régióban (etoprl21x)

A projekt eredményei megjelennek alábbi, már évek, évtizedek óta futó előadásokban és szemináriumokban

2017/2018 és 2018/2019 Etnikumok és vallások földrajza (etnikuml17ea) : kifejezetten az 5. "Etnikai sokszínűség Európában", valamint a 11. "Esettanulmányok az etnikai földrajzi kutatások tárgyköréből" című előadásokban.

2019/2020 Etnikumok és vallások földrajza (etnikuml17ea): Idéntől teljesen megújult tematikával jelentkezik a tárgy, amely nagy részt a legújabb kutatási eredményekre, illetve az Etnikai és Vallásföldrajzi Műhely könyvsorozatára ("Etnikai földrajzi kutatások") támaszkodik.

2020/2021 Etnikumok és vallások földrajza (etnikuml17ea): Idén is folytatódott e tárgy a korábbi tanévben elkezdődött megújítása, immár a távoktatás keretein belül.

2021/2022 Etnikumok és vallások földrajza (etnikum17ea)

2022/2023 Etnikumok és vallások földrajza (etnikum17ea)

Európa regionális társadalomföldrajza (eutarsf2eal17ea): konkrétan a 11. "Társadalom és gazdaság Európa keleti felén a rendszerváltás után" és a 12. "Az európai posztszovjet országok regionális földrajzi áttekintése" című előadásokban.

Az Európán kívüli világ társadalomföldrajza (eukivul2l17em): ebben az előadássorozatban a posztszovjet térség az előadások csaknem felét fedi le, ahol a fókuszban elsősorban Oroszország (3 előadás), valamint a Kaukázus vidéke, illetve Közép-Ázsia szerepel. 

Kutatási eredmények megjelenése a kutatói utánpótlásban, doktori kurzusokban

2020/2021 A posztszovjet térség geopolitikai és etnikai földrajzi vizsgálata (FÖL/1/116)

2021/2022 A posztszovjet térség geopolitikai és etnikai földrajzi vizsgálata (FÖL/1/116)

2022/2023 A posztszovjet térség geopolitikai és etnikai földrajzi vizsgálata (FÖL/1/116)

A kurzus során azt a hiányt igyekszünk pótolni, amit az rendszerváltást követő évtizedekben a tudományos közeg a posztszovjet tér tudományos igényű kutatásától történő elfordulás okozott, aminek hatására néhány kivételtől eltekintve fehér foltként szerepel az utóbbi harminc év földrajzi szakirodalmában.

2020/2021 Posztszovjet nacionalizmusok társadalomföldrajzi vizsgálata (FÖL/1/118)

2021/2022 Posztszovjet nacionalizmusok társadalomföldrajzi vizsgálata (FÖL/1/118)

2022/2023 2021/2022 Posztszovjet nacionalizmusok társadalomföldrajzi vizsgálata (FÖL/1/118)

A tárgy célja a nacionalizmuselméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertanok megismertetése, amelyek az egykori keleti blokk országaiban jelentkező „nemzeti mivolt” vizsgálatának alapját képezhetik.

A kutatási eredmények megjelenése jegyzetként is használható tanulmánykötetekben

Etnikai földrajzi kutatások Köztes-Európában

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben

Power and Identity in the Post-Soviet Realm. Geographies of Ethnicity and Nationality After 1991

Diplomamunkák, szakdolgozatok, TDK munkák a projekt témájában a 2018/19-es tanévtől

Az itt megjelenő dolgozatok mindegyikében megjelennek a projektben születő kutatási eredmények, kidolgozásuk ezen eredmények felhasználásával halad előre.

Kazahsztán etnikai földrajzi elemzése (szakdolgozat; Mihályi Zoltán BSc-s hallgató)

A balti országok regionális földrajzi sajátosságai (szakdolgozat; Sárándi Dávid BSc-s hallagató)

A posztszovjet város elhelyezése a kortárs városföldrajzi diskurzusban Lemberg példáján (diplomamunka; Baroch Csaba MSc-s hallgató)

Az oktatáspolitika, mint kolonizációs stratégia - a Szovjetunió társadalom formálási kísérlete a Kaukázusban (diplomamunka; Gervein Adrienn MSc-s hallgató,2020 januárjában jeles eredménnyel védte meg dolgozatát)

Térinformatikai adatbázisok társadalom-földrajzi folyamatok térképezéséhez Észtország példáján keresztül (diplomamunka; Klovács Bence MSc-s hallagtó 2021 júniusában jeles eredménnyel védte meg dolgozatát)

2018.08.28.