Krím

A Krím etnikai összetételének változása 1850-2014

Krím

A Krím etnikai összetételének változása 1850-2014

Jelmagyarázat: 1 – orosz; 2 – ukrán; 3 – krími tatár; 4 – tatár; 5 – belarusz; 6 – zsidó; 7 – német; 8 – görög; 9 – örmény; 10 – egyéb; 11 – nem válaszolt (Forrás: Oroszországi népszámlálás (1897), Szovjet népszámlálások (1926-1939; 1959-1989), Ukrán népszámlálás (2001), Krím népszámlálás (2014))

Néhány évvel ezelőtt került a Krím a világpolitika fókuszába, amikor egy népszavazással az Ukrajnától történő elszakadást deklarálták. A grafikon az első cári népszámlálás időpontjától, 1897-től ábrázolja az etnikai összetételt, egészen 2014-ig, amely adatösszeírás az elszakadás után készült el. Látható, hogy a terület lakosságát a 19/20. század fordulóján az orosz és a krími tatár népesség határozta meg néhány más betelepült csoport (németek, zsidók) mellett. A szovjet korszakban az oroszok és ukránok száma, valamint aránya érthetően látványosabban emelkedett. Az 1944-es adat a 2. világháború veszteségeit, illetve a krími tatárok, a németekkel való kollaborálás kollektív vádja miatti teljes eltűnését jelzi. A gazdaság és a társadalom háború utáni intenzív szovjetizálását mutatja (elsősorban a keleti szláv; orosz, ukrán és belarusz) lakosság számának látványos megnövekedése. A rendszerváltás is követhető a grafikonon, amit a tatárok visszatérésének engedélyezése, a keleti szlávok elvándorlása és a lakosság számának lassú csökkenése, valamint az etnikai hovatartozásukról nem nyilatkozók jelentős száma mutat. Bővebben a témáról.