Gagauzok

Gagauzok

A gagauzok aránya és nagyobb közösségeik a Budzsákban és Moldáviában 2001/2014

Jelmagyarázat: 1 – A gagauzok aránya (%); 2 – A 3000-nél nagyobb gagauz közösségek száma; 33 – Az 5000-nél nagyobb gagauz közösségek; 4 – Határok, a – államhatárok, b – rajonhatárok, c – kommuna-/községhatárok, d – a Gagauz Autonóm Terület Határa (Forrás: Moldáv (2014), Ukrán (2001) népszámlálások)

A térkép a gagauz lakosság számát és arányát ábrázolja etnikai törzsterületén a Moldovai Köztársaságban és a jelenleg Ukrajnához tartozó Budzsákban. A türk nyelvű, ortodox vallású közösség származásáról megoszlanak a vélemények, ugyanakkor jelenlegi lakóhelyükre a 19. század első felében kerültek, amikor a katonai felvonulási terület orosz fennhatóság alá került és az elnéptelenedett besszarábiai területet az Oszmán Birodalomból menekülő ortodoxokkal népesítette be a cári kormányzat. A Budzsák Ukrajnához történő sztálini csatolása nagyjából kettévágta településterületüket, jóllehet kompakt töbjük az akkori Moldáv SZSZK-hoz került. Moldova 1989-ben kikiáltott függetlensége után az ország Romániához történő közeledése miatt a Dnyeszter bal parti sávjának többségében orosz, ukrán lakossága mellett a gagauzok is kinyilvánították elszakadásukat. Míg azonban a transznyisztriai konfliktus a posztszovjet régió egyik befagyott konfliktusaként vált közismertté, a gagauzokkal sikerült kegyezni a központi kormányzatnak a példás területi és kulturális autonómiáért cserébe. A témáról bővebben itt olvashat.