Bosznia-Hercegovina

Bosznia-Hercegovina

A lakosság etnikai megoszlása Bosznia-Hercegovina opstináiban (1991-2013)

Az általános köztes-európai politikai rendszerváltást Jugoszláviában egy csaknem évtizedes polgárháború kísérte, amelynek legvéresebb fejezete Bosznia-Hercegovinában íródott. Ennek több következménye között meg kell említeni az ország két – lényegében párhuzamosan működő – entitásra szakadása és állami működésének megváltozása mellett, főként a frontvonalban a több milliárd dollára rúgó anyagi károkat is. A legsúlyosabb következménye a háborúnak azonban kétségtelenül a harcok miatti elesettek, megrokkantak nagy száma, ami a különböző etnikumok relatív békés együttélésének mítoszát is átformálta a lelkekben. Látványosak továbbá a migrációs veszteségek, és a térképen is azonnal szembetűnő etnikai homogenizáció is az utolsó jugoszláv és a legújabb, hivatalos népszámlálás alapján.  A titói államban a népszámláláskor népszerű „jugoszláv” kategória erőteljes visszaszorulása mellett a relatív többségi területek, illetve a kisebbségi helyzet csökkenése ami első pillantásra is szembe tűnő. Az országos lépték mellett ez a tény a regionális szinteken is megfigyelhető, ami a városok mikrotereiben is kézzel tapintható.