Belarusz

Belarusz

A lakosság megoszlása anyanyelve és használt nyelve szerint, rajonok szerint Belaruszban 2009-ben

Jelmagyarázat: 1 – A lakosság nyelve és nyelvhasználata; a – anyanyelv, b – nyelvhasználat, c – belarusz, d – orosz; 2 – A lakosság száma (1000 fő); 3 – A belarusz nyelvet használók aránya (%); 4 – Határok; a – országhatár, b – voblaszchatár, c – rajonhatár. (Forrás: Belarusz népszámlálás 2009)

Érdekesen alakult a történelem során a belarusz lakosság nyelvhasználata. Jelenleg az ország hivatalos nyelve a belarusz mellett, 1996-tól az orosz is. Ez utóbbi törvényre emelése nem kizárólag az ország politikai orientációjával függött össze. A lakosság többségének ugyanis a belarusz egy nem pontosan érthető, alacsony presztízsű nyelv. A térkép sraffozása a lakosság belarusz nyelvhasználatát mutatja, amelyből az látszik, hogy ezt a nyelvet elsősorban az ország nyugati, észak-nyugati részében beszélik. Ugyanakkor  a kis negyed körökből az orosz/belarusz anyanyelv és nyelvhasználat különbsége olvasható le. Látható, hogy az orosz nyelvhasználat elsősorban a városokban elsődleges, ahol a magukat orosznak vallók mellett a lengyel és ukrán kisebbséghez tartozók, valamint a magukat belarusz anyanyelvűnek definiálók is ezt a nyelvet használják. Így nem csoda, hogy a minszki metróban is a tájékoztató, illetve veszélyre felhívó belarusz nyelvű feliratok ellenére a szolgálati közlemény, „Kérem hagyják el a biztonsági sávot” – oroszul hangzik el... A témáról bővebben itt olvashat.